166328010 w. 42 invest@um.lubaczow.pl

Invest in Lubaczow

PARK PRZEMYSŁOWY

LUBACZÓW

(SSE MIELEC)

24ha uzbrojonych działek inwestycyjnych

Do 70% zwolnienia z podatku CIT/PIT

Lubaczów jest miastem zlokalizowanym we wschodniej części województwa podkarpackiego, w środkowej części powiatu lubaczowskiego.

Powstały tu Park Przemysłowy Lubaczów zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta, przy ulicy Technicznej. Właścicielem gruntów na terenie Parku jest Gmina Miejska Lubaczów. Park zajmuje powierzchnię ponad 23 ha w pełni uzbrojonych terenów, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę.

Lokalizacja Parku zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną ze wszystkimi miastami wschodniej, południowej i centralnej części Polski. PPL znajduje się w odległości 100 km od stolicy województwa – Rzeszowa, jak i międzynarodowego portu lotniczego Rzeszów – Jasionka.  30 km od autostrady A4.

SZEREG KORZYŚCI

 1. Na terenach SSE Mielec, do której należy Park Przemysłowy Lubaczów, obowiązują   zwolnienia podatkowe (CIT i PIT). Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej – na Podkarpaciu osiąga ona najwyższy wskaźnik w Polsce i wynosi:
  • 50% dla dużych przedsiębiorstw
  • 60% dla średnich przedsiębiorstw
  • 70% dla małych przedsiębiorstw.
 2. Prowadzenie aktywnej polityki przyciągania  inwestorów przez Gminę Miejską Lubaczów, oferującą w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet do 60 miesięcy uzależnione od liczby utworzonych nowych miejsc pracy dla co najmniej:
  • 5 miejsc pracy – zwolnienie na okres 12 miesięcy
  • 10 miejsc pracy – zwolnienie na okres 24 miesięcy
  • 20 miejsc pracy – zwolnienie na okres 36 miesięcy
  • 30 miejsc pracy – zwolnienie na okres 48 miesięcy
  • 40 miejsc pracy – zwolnienie na okres 60 miesięcy
 3. Dodatkowe atuty:
  • Jedne z najniższych podatków i opłat lokalnych w Polsce pozwalają znacząco obniżyć koszty produkcji
  • Biuro Obsługi Inwestora, znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, zapewnia wsparcie i pomoc na każdym etapie inwestycji.
  • Powiatowy Urząd Pracy organizuje staże oraz indywidualne szkolenia pod kątem potrzeb pracodawcy. Dodatkowo daje możliwość przekwalifikowania i przeszkolenia pracowników.
  • Coraz lepsza infrastruktura miejska, sukcesywna modernizacja centrum miasta i jego obrzeży przez gminę miejską Lubaczów.

DZIAŁKI

Teren oferowany przez Park Przemysłowy w Lubaczowie jest obszarem w pełni uzbrojonym. Wyposażony jest w sieć elektryczną oraz wodociągową, a także kanalizację sanitarną i deszczową. Zapewnia również dostęp do sieci gazowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod produkcję i usługi oferując m.in. zabudowę do 70% powierzchni działki z uwzględnieniem wysokości do ponad 40 metrów!

Łączna powierzchnia terenów– 23,7538 ha
Total area of the complex23,7538 ha

Dostępne  powierzchnie (stan na dzień 10.11.2020 r.): 18,7123 ha

Total available area (as November 10, 2020) – 18,7123 ha

Dostępne działki:

Available plots:

W tym działki incl. plots

 

 1. Nr dz./plot No. 5769/1 – 0.5226 ha
 2. Nr dz./plot No. 5769/2 – 0.5219 ha
 3. Nr dz./plot No. 5769/4 – 0.5424 ha
 4. Nr dz./plot No. 5769/6 – 0.2032 ha (droga wewnętrzna/internal road)
 5. Nr dz./plot No. 5769/7 – 10.5439 ha

Razem – total area12,3340 ha

jezdnia przedzielającaroadway separat

 1. Nr dz./plot No. 3200/27 – 1,0048 ha
 2. Nr dz./plot No. 3200/28 – 1,0068 ha
 3. Nr dz./plot No. 3200/29 – 1,0043 ha
 4. Nr dz./plot No. 3200/36 – 1,3777 ha
 5. Pas technologiczny – dojazd do działek / acces raod-link – 0,2001 ha

Razem – total area4,5937 ha

 

Cena gruntu to 16zł za m2, co  w przeliczeniu na hektar daje kwotę  160 tys. zł!

 

Mapa działek na sprzedaż w Parku Przemysłowym Lubaczów - stan na 2021
mapa miasta zgłównymi ulicami

WIZUALIZACJA PARKU PRZEMYSŁOWEGO LUBACZÓW

FORMULARZ KONTAKTOWY

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

3 + 15 =

Urząd Miejski w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel.: +48 16 632 80 10 w. 42
fax: +48 16 632 11 91

e-mail:  invest@um.lubaczow.pl

Godziny pracy: Pon-Pt 7.30 – 15.30

szkic panoramy miasta Lubaczów z napisem lubaczów miasto z sercem
English EN Polish PL Ukrainian UK