Opis działek

Park Przemysłowy Lubaczów zajmuje obszar około 24 ha. Całość terenów inwestycyjnych została w pełni uzbrojona i wyposażona w niezbędną infrastrukturę. Podłoże stanowią piaski i żwiry, pod którymi znajdują się skały nieprzepuszczalne. Na terenie PPL wykonano drenaż, którym woda spływa do specjalnego zbiornika, a następnie do kanalizacji deszczowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar przeznaczony jest pod przemysł, usługi oraz usługi handlowe (o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2).

Park Przemysłowy Lubaczów (PPL) 24 ha greenfield 16 PLN/m² Zwolnienia z podatku dochodowego Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Oferta Parku Przemysłowego Lubaczów adresowana jest głównie do przedsiębiorstw MŚP (małych i średnich) zarówno z Polski, jak i zagranicy. Za takim rozwiązaniem przemawia zarówno niewielki rozmiar Parku, jego lokalizacja oraz analiza otoczenia społeczno-gospodarczego gminy, powiatu i regionu.

Obszar Parku obejmuje następujące działki:

Nr działki

Plot No.

Powierzchnia

Area

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE  CHECK  LIST

3200/26 1,0082 ha

MyMaps – existing infrastructure

Mapa MPZP – Map MPZP

Zachęty inwestycyjne – Investment incentives

Podatki i opłaty lokalne – Local taxes and fees

Wniosek o sprzedaż nieruchomości, karta informacyjna – Application for sale of plot, information card rg09  [84 kB]

 

3200/27 1,0048 ha
3200/28 1,0068 ha
3200/29 1,0043 ha
3200/30 1,0033 ha
3200/36 1,3777 ha
3200/38 0,9765 ha
3200/40 0,9901 ha
3200/42 0,9901 ha
3200/44 0,9860 ha
5769 13,4060 ha

Razem:

Total:

23,7538 ha

 

KONTAKT:

Janusz Waldemar Zubrzycki, z-ca Burmistrza Lubaczowa, Urząd Miejski w Lubaczowie,
Tel. +48 16 632 80 10 w. 31, mobile +48 731 313 312, e-mail: wiceburmistrz [at] um.lubaczow.pl

Michał Żychowski, inspektor, Urząd Miejski w Lubaczowie,

Mobile +48 578-303-306
Michał Żychowski, independent, Municipal Office in Lubaczow

Kontakt dla inwestorów zamierzających rozpocząć działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. , Oddział w Mielcu
ul. Partyzantów 25
39-300 Mielec
tel.: +48 17 788 72 36
e-mail: europark@arp.pl
www.europark.arp.pl

Osoby do kontaktu:

Marcin Nanuś-Łęcki, Ekspert
tel.: +48 17 788 72 36 w. 133
e-mail: marcin.nanus-lecki@arp.pl

Joanna Wesołowska-Rajca, Główny Specjalista
tel.: +48 17 788 72 36 w. 211,
e-mail: joanna.wesolowska-rajca@arp.pl

Dominika Błaszczak, Główny Specjalista
tel.: +48 17 788 72 36 w. 220,
e-mail: dominika.blaszczak@arp.pl

Marcin Pogoda, Główny Specjalista
tel.: +48 17 788 72 36 w. 210,
e-mail: marcin.pogoda@arp.pl

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty