Podatki, opłaty lokalne, statystyki

Jesteś tutaj: Start 9 O Gminie Miejskiej Lubaczów 9 Materiały do pobrania 9 Podatki, opłaty lokalne, statystyki

Gmina Miejska Lubaczów prowadzi aktywną politykę przyciągania inwestorów oferując zwolnienia z podatku od nieruchomości. W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców na terenie miasta Lubaczowa przysługuje zwolnienie z podatku na okres do 60 miesięcy.

Dodatkowym atutem lokalizacji inwestycji w Lubaczowie są jedne z najniższych podatków i opłat lokalnych w Polsce, które znacząco wpływają na obniżenie kosztów produkcji. Dotyczy podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłat za wodę i ścieki oraz odpady komunalne.

  1.  Uchwała nr 423/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  2.  Uchwała nr 309/XXVI/2020 Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Lubaczowa. (obowiązująca w 2020 r.)
  3.  Uchwała nr 422/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  4.  Decyzja  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (obowiązująca od V 2018 r.)
  5.  Uchwała nr 290/XXIV/2020 Rady Miejskiej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkami za pojemnik o określonej pojemności.

Opublikowaliśmy poniżej również dwa kolejne foldery:

1. Folder opisujący poziom bezrobocia na terenie Lubaczowa i w sąsiednich regionach ( z uwzględnieniem obwodu lwowskiego), podział według grup wiekowych, płci i wykształcenia bezrobotnych.

2. Folder porównujący poziom wynagrodzeń na terenie Lubaczowa, w innych miastach regionu Podkarpacia, województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego, koszt wynajmu mieszkań i cen za wodę i ścieki.

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty