O Gminie Miejskiej Lubaczów

Jesteś tutaj: Start: 9 O Gminie Miejskiej Lubaczów

Lubaczów leży w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Miasto liczy 12 179 mieszkańców (GUS 2016) i zajmuje obszar 26 km2. Położone jest na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, u ujścia rzeczki Sołotwy do Lubaczówki, blisko granicy państwa z Ukrainą. Lubaczów jest siedzibą władz powiatu lubaczowskiego, gminy miejskiej oraz gminy wiejskiej Lubaczów.

Miasto stanowi centrum życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego regionu. Jest samodzielną gminą miejską, a równocześnie siedzibą władz dużej gminy wiejskiej, obejmującej 21 okolicznych miejscowości. Lubaczów jest również siedzibą powiatu i rzymskokatolickiego dekanatu diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Na terenie miasta znajdują się banki, biura adwokackie i notarialne, jednostki szkoleniowo-usługowe, organizacje społeczne, polityczne i zawodowe.

Ludność powiatu trudni się głównie w zawodach rolniczych. Ma na to wpływ duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz lesistość stanowiąca 48,3% powierzchni terenu. Czyste powietrze i liczne atrakcje turystyczne stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju sektora usług. Ponadto w pełni uzbrojone tereny Parku Przemysłowego Lubaczów >>> gotowe pod inwestycje, otwierają szanse dla nowych inwestycji. Miejscowa ludność docenia tutejsze walory i chętnie pozostaje na miejscu. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lubaczowa saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 659.

Oficjalna strona Miasta Lubaczowa

Na terenie miasta istnieje Podstrefa Lubaczów SSE Euro-Park. Powstała dzięki staraniom władz miasta i zarządu likwidowanego Zakładu Maszyn Budowlanych. W 2006 roku złożony został wniosek do Agencji Rozwoju Przemysłu, administratora SSE Mielec. Potencjalny inwestor, który chciał kupić likwidowany zakład, postawił warunek, że jego inwestycja musi mieć możliwość skorzystania z ulg strefowych. Wniosek spotkał się z aprobatą ARP i Rady Ministrów, a w miejsce ZMB powstała Fabryka Maszyn Lubaczów i funkcjonuje do dziś. W następnych latach do Podstrefy Lubaczów włączono kolejne tereny.

Ostatnie włączenie (grudzień 2016 r.) uzyskały tereny Parku Przemysłowego Lubaczów.

Obecnie Podstrefa Lubaczów SSE Europark Mielec obejmuje w mieście 3 kompleksy przy ul. Mazury i Technicznej, o łącznej powierzchni 35,2930 ha.

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty