Dlaczego warto tu zainwestować

Jetseś tutaj: Start 9 Dlaczego warto tu zainwestować

Atuty Miasta Lubaczowa

POLSKA

Stabilna gospodarka Polski, specyficzne warunki prowadzenia biznesu, odporność na kryzysy gospodarcze stawiają nasz kraj jako bardzo atrakcyjne miejsce do lokalizacji biznesu. Szczegółowe informacje na temat atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej Polski można uzyskać na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oferującej zachęty inwestycyjne

ATUTY LUBACZOWA

Mapa Polski - województwa zaznaczone różnymi kolorami wskazującymi poziom bezrobocia

Najwyższy wskaźnik pomocy regionalnej w Polsce (zwolnienia z podatku dochodowego)

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Niskie podatki i opłaty lokalne

BEZPIECZEŃSTWO Lubaczów to jedno z najbezpieczniejszych miast w Polsce >>> Spośród 923 klasyfikowanych polskich miast, Lubaczów zajmuje 22. miejsce w kraju z wykrywalnością przestępstw na poziomie 87%, co jest gwarantem bezpieczeństwa inwestycji.
CZYSTE POWIETRZE Czyste powietrze zapewnia duża lesistość powiatu wynosząca 48,3% >>>, która jest o ponad 10% wyższa od lesistości województwa podkarpackiego wynoszącej 38,2% >>> oraz Polski 29,5%))
JEDNE Z NAJNIŻSZYCH OPŁAT LOKALNYCH W POLSCE Ranking miast powiatowych w Polsce – wydatki mieszkańców na usługi komunalne – Lubaczów 62. miejsce (strona 31) na 339 klasyfikowanych – wydatki roczne 2331,73 zł >>>
ZASOBY LUDZKIE >>> 63,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubaczowskiego pracuje w sektorze rolniczym.
Nadwyżka siły roboczej w rolnictwie jest odpowiedzią na brak alternatywnych miejsc pracy poza sektorem.
Poprawa warunków życia na wsi oraz tradycyjne przywiązanie do ziemi stwarza olbrzymie szanse dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. >>>
Przynależność terenu Parku Przemysłowego Lubaczów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec (włączenie 2016 r.) gwarantuje uzbrojone tereny inwestycyjne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w atrakcyjnej cenie 16 PLN/m² brutto.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Silna lokalna przedsiębiorczość mieszkańców miasta, w którym aktywność zawodowa wynosi: na 1000 mieszkańców pracuje 266 osób,  tj. znacznie więcej niż na Podkarpaciu (207) oraz dla Polski (240)
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTORA Miasto Lubaczów wspiera inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego oferując szeroko rozumianą pomoc
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Szkolnictwo zawodowe gotowe do szybkiej reakcji na zapotrzebowanie Inwestora ukierunkowane na kształcenie konkretnych grup specjalistów.
UZBROJONE TERENY INWESTYCYJNE Miasto Lubaczów oferuje w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne Parku Przemysłowego Lubaczów
KONKURECYJNOŚĆ NA RYNKU Niskie koszty pracy (GUS 2016)przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lubaczowie wynosi 3248,35 PLN, co odpowiada  75.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce (podkarpackie 3654,00 PLN, Polska 4291 PLN).

Bezpieczeństwo biznesu, profesjonalne kształcenie zawodowe, atrakcje turystyczne, czyste powietrze Ziemi Lubaczowskiej oraz niskie koszty pracy, niskie ceny mediów i zakupu gruntów zapewniają niskie koszty uzyskania produktu końcowego (produkcji).

Praca w ciszy i spokoju – Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna miasta i regionu daje szerokie możliwości spędzania wolnego czasu w „Ciszy i spokoju …”

Rynek miasta Lubaczów - widok na studnię oraz zachodnią pierzeję rynku z Ratuszem

 

 

Park Przemysłowy Lubaczów (PPL)
24 ha greenfield 16 PLN/m² Zwolnienia z podatku dochodowego Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty