Park Przemysłowy Lubaczów

Jesteś tutaj: Start 9 O Gminie Miejskiej Lubaczów 9 Park Przemysłowy Lubaczów

Park Przemysłowy Lubaczów powstał w ramach projektu PL-BY-UA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i Nowy Rozdół”, w którym Gmina Miejska Lubaczów była partnerem wiodącym.

Tereny położone są w północno-wschodniej części miasta, przy ulicy Technicznej. Lokalizacja zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną ze wszystkimi miastami wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Daje olbrzymie możliwości dla firm z całej Europy, które opierają swoją działalność ukierunkowaną na rynki wschodnie, w tym Ukrainę.

Park Przemysłowy Lubaczów zajmuje obszar około 24 ha. Całość terenów inwestycyjnych została w pełni uzbrojona i wyposażona w niezbędną infrastrukturę. Podłoże stanowią piaski i żwiry, pod którymi znajdują się skały nieprzepuszczalne. Na terenie PPL wykonano drenaż, którym woda spływa do specjalnego zbiornika, a następnie do kanalizacji deszczowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar przeznaczony jest pod przemysł, usługi oraz usługi handlowe (o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2).

Oferta Parku Przemysłowego Lubaczów adresowana jest głównie do przedsiębiorstw MŚP (małych i średnich) zarówno z Polski, jak i zagranicy. Za takim rozwiązaniem przemawia zarówno niewielki rozmiar Parku, jego lokalizacja oraz analiza otoczenia społeczno-gospodarczego gminy, powiatu i regionu.

Niewątpliwie atutem lokalizacji Parku Przemysłowego Lubaczów jest bliskie położenie linii kolejowej nr 101, prowadzącej do stacji kolejowej w Hrebennem, gdzie znajduje się Kolejowe Przejście Graniczne (Polska-Ukraina). Za jej sprawą Lubaczów i Hrebenne dzieli tylko 43 km. Ponadto przy lubaczowskiej stacji znajduje się rampa kolejowa, umożliwiająca załadunek i rozładunek towarów, oddalona około 2 km od PPL.

W najbliższym otoczeniu terenów inwestycyjnych znajdują się również Zajezdnia Autobusowa, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów AUTO-TEST Sp. z o.o., Stacja Paliw Slovnaft Partner Lubaczów, betoniarnia Elbud, dwa zakłady przeróbki drewna (w budowie).

Walorem terenów inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Lubaczów są również cena zakupu i stosunkowo niskie koszty funkcjonowania. Ponadto obszar jest oddalony od zabudowań, więc działalność powodująca hałas nie powinna stanowić bariery.

Lubaczów – Investment offer >>

Промисловий парк в Любачеві – нові можливості для українських інвесторів >>

Parque Industrial Lubaczów >>

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty