Oferta edukacyjna

Jesteś tutaj: Start 9 O Gminie Miejskiej Lubaczów 9 Oferta edukacyjna

Gmina Miejska Lubaczów odpowiada za prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Na terenie miasta działa 1 żłobek, 3 publiczne przedszkola i 2 publiczne szkoły podstawowe.
Miasto ma w ofercie muzyczne dokształcanie dzieci w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie >>> prowadząc naukę gry na róznych instrumentach.

Publiczne szkoły średnie w Lubaczowie prowadzi Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

Szkoły profilowane są w stanie szybko zareagować na zapotrzebowanie Inwestora kształcąc konkretne grupy specjalistów.

Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia

  • Liceum Ogólnokształcące,
  • Technikum (informatyczne, logistyczne, ekonomiczne, mechaniczne, geodezyjne, budowlane),
  • Szkoła Branżowa I Stopnia (operator obrabiarek CNC, ślusarz, klasa wielozawodowa o zróżnicowanych oddziałach wielozawodowych)

Zespół Szkół w Oleszycach

  • Technikum (leśnicze, agrobiznesu, rolnicze, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomiczne, architektury krajobrazu, obsługi turystycznej, hotelarskie, pszczelarskie, usług fryzjerskich, mechanizacji rolnictwa i agroturystyki),
  • Szkoła Branżowa I Stopnia (ogrodnik, rolnik, kucharz, cukiernik, operator maszyn leśnych)

Zespół Placówek im. Jana Pawła II

Inne:

Szkoła Policealna i Liceum Kolegium Królewskie w Lubaczowie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W LUBACZOWIE


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Międzynarodowe szkoły w Polsce

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty