1. Park Przemysłowy Lubaczów – 11,4293 ha

ul. Techniczna (przemysł / usługi / handel)

Położenie

Nazwa lokalizacji: Park Przemysłowy Lubaczów – zdjęcie z drona

Miasto / Gmina: MIEJSKA LUBACZÓW

Powiat: LUBACZOWSKI

Województwo: PODKARPACKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia: 11,4293 ha

Kształt działki: KWADRATY i WIELOBOKI

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis): Istnieje możliwość powiększenia terenu o działki prywatne i gminne położone na zachód, zgodnie z zapisami MPZP o tereny oznaczone 2P/U (9,38 ha) oraz 3P/U (7,05 ha).

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu PLN m2: 27-28 zł z VAT

Właściciel / właściciele: GMINA MIEJSKA LUBACZÓW

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • teren oznaczony symbolem 1P/U przeznaczony na pod zabudowę produkcyjną/tereny zabudowy usługowej,
 • teren oznaczony symbolem P/U/UH przeznaczony na pod zabudowę produkcyjną/tereny zabudowy usługowej/tereny rozmieszczenia usług handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: GRUNT NIE WYMAGA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI ROLNEJ

Różnica poziomów terenu [m] – 1,8 m

Ograniczenia wysokości budynków [m]: Max. 40m+ dominanta

Procent dopuszczalnej zabudowy: 70%

Obecne użytkowanie: TEREN ZIELONY, NIEUŻYTKI

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie

Poziom wód gruntowych [m]: 0,3 – 1,9 m w zależności od wyniesienia terenu

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: Tak

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: Nie

Przeszkody podziemne: Nie  – (n.d. uzbrojenia – gazociąg przy wschodniej granicy działek nr 3200/38, 3200/26)

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: Brak

Istniejące ograniczenia ekologiczne: Nie

Budynki i zabudowania na terenie: Brak

Połączenie transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Droga KDW, klasa D, szerokość jezdni 6m, szerokość pasów ruchu 3m, przeznaczona do obsługi komunikacyjnej terenu, połączona z drogą KDL, klasy L, szerokość jezdni 7 m. Nacisk pojedynczej osi na nawierzchnię 100kN.

Autostrada / droga krajowa [km]:

 • AUTOSTRADA A4 – 35 km > – 52 km >
 • DROGA KRAJOWA NR 94 – 33 km >
 • DROGA KRAJOWA NR 17 – 41 km >

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 [km]: PORT RZECZNY W SANDOMIERZU – 137 km >

Bocznica kolejowa [km]:

 • BOCZNICA KOLEJOWA 2 km,
 • BOCZNICA SZEROKOTOROWA „HORYNIEC-ZDRÓJ”  18 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:

 • PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA – 98 km,
 • LWÓW (Ukraina) – 95 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: RZESZÓW – 92 km

Istniejąca infrastruktura

Media doprowadzone do terenu:

Elektryczność:

 • odległość przyłącza od granicy terenu 0-600 m,
 • napięcie: 15 kV,
 • dostępna moc: Około 4 MW – docelowo 10-12 MW.

Gaz:

 • odległość przyłącza od granicy działki: 0-250 m,
 • wartość kaloryczna: Wysokometanowy 39,917 MJ/m³,
 • średnica rury: 140 mm,
 • dostępna objętość: 4480 m³/h.

Woda:

 • odległość przyłącza od granicy terenu: 0-80 m,
 • średnica rury: Ø 90 – 160 mm, ciśnienie 0,3 – 0,4 MPa,
 • dostępna objętość: 400 m³/24h,
 • woda do celów przemysłowych: w centralnej części terenu znajduje się zbiornik powierzchniowej wody czystej (działka nr 5768) dający około 9000 m3 wody z możliwością wykorzystania do celów przemysłowych.

Kanalizacja:

 • odległość przyłącza od granicy terenu: 12-80 m,
 • średnica rury: Ø 200 mm SN12,
 • dostępna objętość: 400 m³/24h.

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: NIE

mapa terenów inwestycyjnych z zaznaczonymi działkami, które zostały sprzedane