3. Lubaczów, ul. Handlowa – 0,6213 ha (handel/usługi)

Lubaczów, ul. Handlowa – 0,6213 ha

ul. Handlowa (handel/usługi)

Położenie

Nazwa lokalizacji: Lubaczów Handlowa >>>

Miasto / Gmina: MIEJSKA LUBACZÓW

Powiat: LUBACZOWSKI

Województwo: PODKARPACKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): dz. 3675/66 (0,6213 ha)

Kształt działki: ROMB

Możliwości powiększenia terenu: NIE

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu PLN m2: 53 zł z VATWłaściciel / właściciele: GMINA MIEJSKA LUBACZÓW

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Brak

Brak aktualnego planu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Lubaczowa nieruchomość położona jest w kompleksie terenów usług komercyjnych.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: GRUNT NIE WYMAGA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI ROLNEJRóżnica poziomów terenu [m] – 1,0 m

Ograniczenia wysokości budynków [m]: –

Procent dopuszczalnej zabudowy: –

Obecne użytkowanie: PASTWISKA

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie

Poziom wód gruntowych [m]: 0,2-1,0 m

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: Nie

Przeszkody podziemne: Tak – gazociąg

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: Nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne: Nie

Budynki i zabudowania na terenie: Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość):

 •   ul. Handlowa/Słoneczna – beton asfaltowy (nawierzchnia bitumiczna) – szerokość 6 m.

Autostrada / droga krajowa [km]:

 • AUTOSTRADA A4 – 34 km > – 50 km >,
 • DROGA KRAJOWA NR 94 – 31 km >,
 • DROGA KRAJOWA NR 17 – 40 km >.

Bocznica kolejowa [km]:

 • BOCZNICA KOLEJOWA 1,5 km >.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:

 • PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA – 98 km,
 • LWÓW (Ukraina) – 95 km.

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: RZESZÓW – 90 km

Istniejąca infrastruktura

Dostępność mediów na terenie:Elektryczność: TAK

 • odległość przyłącza od granicy terenu 0-20 m,
 • napięcie: -,
 • dostępna moc: -.

Gaz: TAK

 • odległość przyłącza od granicy działki: -,
 • wartość kaloryczna: Wysokometanowy 39,917 MJ/m³,
 • średnica rury: 100 mm,
 • dostępna objętość: 4480 m³/h.

Woda : TAK (woda do celów socjalnych)

 • odległość przyłącza od granicy terenu: 0-5 m,
 • średnica rury: Ø 100 mm, ciśnienie 0,3 – 0,4 MPa,
 • dostępna objętość: 400 m³/24h.

Kanalizacja: NIE

 • odległość przyłącza od granicy terenu: 20 m,
 • średnica rury: Ø 200 mm SN12,
 • dostępna objętość: 400 m³/24h.

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: TAK (w bezpośrednim sąsiedztwie)

Telefony (T/N): NIE Odległość przyłącza od granicy terenu: 20 m

ul. Handlowa - zaznaczone działki przeznaczone na sprzedaż