Lubaczów, os. Nemirowska – 20 ha (osiedle mieszkaniowe jednorodzinne)

5. Lubaczów, os. Starzyny – około 20 ha

ul. Starzyny (działki budowlane jednorodzinne, teren zabudowy usługowej oraz teren usług, sportu i rekreacji)

Położenie

Nazwa lokalizacji: Lubaczów os. Nemirowska przy ul. Starzyny >>>

Miasto / Gmina: MIEJSKA LUBACZÓW

Powiat: LUBACZOWSKI

Województwo: PODKARPACKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): około 20 ha, wielkość działek budowlanych ok. 11 a

Kształt działki: PROSTOKĄTY i ROMBY

Możliwości powiększenia terenu : NIE

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu PLN m2: 40 zł z VAT

Właściciel / właściciele: GMINA MIEJSKA LUBACZÓW

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak >>>

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] : GRUNT NIE WYMAGA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI ROLNEJ

Różnica poziomów terenu [m] – 1,3 m

Ograniczenia wysokości budynków [m]: tak – II kondygnacje >>>

Procent dopuszczalnej zabudowy: – 60%

Obecne użytkowanie: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz PASTWISKA

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie

Poziom wód gruntowych [m]: 0,5-1,0 m

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: Nie

Przeszkody podziemne: Nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: Brak

Istniejące ograniczenia ekologiczne: Nie

Budynki i zabudowania na terenie: Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość):

 • ul. Starzyny – płyty betonowe, trelinka – szerokość 4,5 m.

Autostrada / droga krajowa [km]:

 • AUTOSTRADA A4 – 32 km > – 51 km >,
 • DROGA KRAJOWA NR 94 – 32 km >,
 • DROGA KRAJOWA NR 17 – 41 km >.

Bocznica kolejowa [km]:

 • BOCZNICA KOLEJOWA 2,6 km >.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:

 • PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA – 100 km,
 • LWÓW (Ukraina) – 95 km.

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: RZESZÓW – 97 km

Istniejąca infrastruktura

Dostępność mediów na terenie:

Elektryczność na terenie (T/N): TAK

 • odległość przyłącza od granicy terenu 0-120 m,
 • napięcie: -,
 • dostępna moc: -.

Gaz na terenie (T/N): TAK

 • odległość przyłącza od granicy działki: -,
 • wartość kaloryczna: Wysokometanowy 39,917 MJ/m³,
 • średnica rury: 100 mm,
 • dostępna objętość: 4480 m³/h.

Woda na terenie (T/N): TAK (woda do celów socjalnych)

 • odległość przyłącza od granicy terenu: 0-50 m,
 • średnica rury: Ø 90 mm, ciśnienie 0,3 – 0,4 MPa,
 • dostępna objętość: 400 m³/24h.

Kanalizacja na terenie (T/N): NIE

 • odległość przyłącza od granicy terenu: 50 m,
 • średnica rury: Ø 200 mm SN12,
 • dostępna objętość: 400 m³/24h.

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony (T/N): NIE Odległość przyłącza od granicy terenu: 10-200 m