4. Lubaczów, ul. Sportowa – 7 ha (handel/usługi)

Lubaczów, ul. Sportowa – 7 ha

ul. Sportowa (handel/usługi)

Położenie

Nazwa lokalizacji: Lubaczów Sportowa >>>

Miasto / Gmina: MIEJSKA LUBACZÓW

Powiat: LUBACZOWSKI

Województwo: PODKARPACKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 1 ha (7x 1 ha)

Kształt działki: PROSTOKĄTMożliwości powiększenia terenu (krótki opis): NIE

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu PLN m2: 250 zł z VATWłaściciel / właściciele: GMINA MIEJSKA LUBACZÓW

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Nie

W przygotowaniu zmiana studium oraz MPZP z przeznaczeniem pod handel/usługi (IV kwartał 2019). Zakończenie budowy obwodnicy Lubaczowa – październik 2019.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] :

 • NIE (P1, P2,P3, P4, L3)GRUNT NIE WYMAGA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI ROLNEJ,
 • TAK (L1, L2).

Różnica poziomów terenu [m] – 2,0 m

Ograniczenia wysokości budynków [m]: –

Procent dopuszczalnej zabudowy: –

Obecne użytkowanie: PASTWISKA

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): N

Poziom wód gruntowych [m]: 0,2-1,0 m

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): T

Przeszkody podziemne (T/N): N

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): N

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): –

Budynki i zabudowania na terenie (T/N): N

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość):

 • ul. Sportowa – DW 866 Dachnów-granica państwa Budomierz w budowie.

Autostrada / droga krajowa [km]:

 • AUTOSTRADA A4 – 34 km > – 50 km >,
 • DROGA KRAJOWA NR 94 – 31 km >,
 • DROGA KRAJOWA NR 17 – 40 km >.

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 [km]: PORT RZECZNY W SANDOMIERZU – 135 km >

Bocznica kolejowa [km]:

 • BOCZNICA KOLEJOWA 1,5 km >.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:

 • PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA – 100 km,
 • LWÓW (Ukraina) – 95 km.

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: RZESZÓW – 100 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N): NIE

 • odległość przyłącza od granicy terenu: -,
 • napięcie: -,
 • dostępna moc: -.

Gaz na terenie (T/N): NIE

 • odległość przyłącza od granicy działki: 300 m,
 • wartość kaloryczna: Wysokometanowy 39,917 MJ/m³,
 • średnica rury: 100 mm,
 • dostępna objętość: 4480 m³/h.

Woda na terenie (T/N): NIE

 • odległość przyłącza od granicy terenu: -,
 • średnica rury: -,
 • dostępna objętość: -.

Kanalizacja na terenie (T/N): NIE

 • odległość przyłącza od granicy terenu: -,
 • średnica rury: -,
 • dostępna objętość: -.

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: NIE

Telefony (T/N): NIE

 • światłowód 20-300 m.