Otoczenie biznesu

Jesteś tutaj: Start 9 O Gminie Miejskiej Lubaczów 9 Otoczenie biznesu

Ważne instytucje do współpracy dla inwestora

Do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw niezbędne jest wsparcie organizacyjne, które zapewnia szereg instytucji działających na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów, powiatu lubaczowskiego, województwa podkarpackiego oraz kraju. W tym miejscu mogą Państwo znaleźć informacje dotyczące:

 • Polskiego Funduszu Rozwoju;
 • Agencja Rozwoju Przemysłu;
 • Centrum Obsługi Inwestora;
 • Grup zakupowych;
 • Cechu Rzemiosł Różnych;
 • Kierunków szkolnictwa średniego i zawodowego z terenu powiatu lubaczowskiego;
 • Oferty Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców i pracodawców.

Dbając o inwestorów w tym miejscu publikujemy najważniejsze kontakty z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców

Inwestycje dla Polski

Napis PFR Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Tworzą praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości oferując pakiet usług finansowych i pozafinansowych skrojonych na konkretną potrzebę. Działają w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

 

 

Grupa PFR
To podmiot zarządzający funduszami funduszy, zapewniający finansowanie zwrotne poprzez fundusze VC oraz grupy aniołów biznesu innowacyjnym MŚP na różnych etapach rozwoju Więcej >>>.
napis PFR TFI PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. tworzy fundusze inwestycyjne, zarządza nimi, reprezentuje wobec osób trzecich oraz zarządza portfelem papierów wartościowych. PFR TFI S.A. specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Polityka inwestycyjna PFR TFI S.A. koncentruje się na aktywach alternatywnych, takich jak np. nieruchomości, projekty infrastrukturalne, private equity czy venture capital. Więcej >>>
napis KUKE Grupa PFR Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Od ponad 25 lat ubezpieczamy transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.  Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Więcej >>>
Logo PAIH Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Agencja wspiera w pokonywaniu procedur administracyjnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Więcej >>>
napis PARP Grupa PFR Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Więcej >>>
napis ARP - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ARP wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.
ARP S.A. finansuje przedsiębiorstwa z różnorodnych branż, przy czym specjalizuje się w finansowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, a także świadczących usługi dla przemysłu. Więcej >>>
napis BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.
Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Więcej >>>
napis BGK Nieruchomości Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.
Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Więcej >>>

 

Procedury uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w województwie podkarpackim udzielają:

Logo Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Euro Park Mielec  Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec
napis Euro-park Wisłosan - Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO- PARK WISŁOSAN

Celem działania strefy jest pozyskiwanie projektów tworzących nowe miejsca pracy i nakłady inwestycyjne. Działania ukierunkowane są na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i stymulację rozwoju przedsiębiorczości krajowej w korzystnych warunkach biznesowych.

Oferta strefy obejmuje opcje inwestycyjne: tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield – wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit” (BTS) – obiekty budowane nakładem zarządzającego (ARP S.A.) i udostępniane  inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu.

Zachętą inwestycyjną w strefie jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE.


Invest in Podkarpackie  COI Podkarpackie – regionalne wsparcie dla przedsiębiorców

 

 

Główne zadania COI:

 • świadczenie kompleksowych usług doradczych dla inwestorów krajowych i zagranicznych (informacje na temat procedur administracyjno-prawnych rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce, pomoc w wyszukiwaniu terenów pod inwestycje, dane o stanie inwestycji w regionie, informacje społeczno-gospodarcze o regionie dla potrzeb inwestora, m.in. potencjał kadrowy, informacje o bezrobociu, lokalne zachęty dla inwestorów)
 • prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych
 • organizacja szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców w zakresie przyciągania i promocji inwestycji
 • organizacja wyjazdów na targi oraz przyjazdowych i wyjazdowych misji gospodarczych.

Wykaz:
Parki Przemysłowe, Technologiczne
(podkarpackie):

 • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
 • Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko”
 • Tarnobrzeski Park Przemysłowo – Technologiczny
 • Park Przemysłowy gminy Leżajsk „Stare Miasto-Park”
 • Park Przemysłowy Lubaczów

Wykaz:
Inkubatory przedsiębiorczości
(podkarpackie):

 • Podkarpacki Inkubator Technologii Informatycznych
 • Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o.

Grupa zakupowa

napis PKB - Podkarpacki Klub Biznesu  Podkarpacki Klub Biznesu od początku swojego istnienia prowadzi działania, które przynoszą wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcom jak i mieszkańcom naszego regionu.
Członkowie Klubu powołali Grupy Zakupowe, które stale się rozwijają i cieszą dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Na przestrzeni 15 lat powstało kilkanaście grup zakupowych, które generują – w korzystających z nich firmach – znaczne oszczędności finansowe a tym samym obniżają koszty prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

WSPARCIE LOKALNE


Cech Rzemiosł Różnych
Cech zrzesza przedstawicieli wielu branż, m.in.: fryzjerstwa, cukiernictwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej, ślusarstwa, piekarstwa.

Kontakt:
Cech Rzemiosł Różnych Lubaczów
ul. Tadeusza Kościuszki 27
37-600 Lubaczów
tel.: +48 (16) 632 13 03
infolinia: +48 (52) 360 94 41
fax: +48 (52) 360 94 41


Lokalne szkolnictwo średnie i zawodowe


Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Oferta dla przedsiębiorców i pracodawców

>>> Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu <<<


Wykaz firm konsultingowych, kancelarii prawnych, firm rekrutacyjnych itp.

W Lubaczowie funkcjonują instytucje otoczenia biznesu, tj.:

 1. Banki – oddziały i placówki >>> – w mieście funkcjonują oddziały banków działających w kraju,
 2. Firmy ubezpieczeniowe >>>, czy też pośrednictwa i doradztwa finansowego,
 3. Usługi prawnicze >>>,
 4. Firmy szkoleniowe >>>,
 5. Organizacje pozarządowe.

Pracownicy Biura Obsługi Inwestora oferują pomoc w realizacji procedur na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Kierują przedsiębiorcę do odpowiedniej instytucji świadczącej wsparcie w postaci: doradztwa, konsultingu, szkoleń, pozyskiwania kadr.

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty