Koncepcja

Główne cele powołania i działalności Parku:

 • Przyciągnięcie nowych inwestorów.
 • Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.
 • Wspieranie tworzenia i rozwoju więzi kooperacyjnych.
 • Promowanie koncepcji konkurencyjnej współpracy.
 • Promowanie i wspieranie inicjatyw klastrowych.
 • Wspieranie innowacyjnych projektów.
 • Wspieranie współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych.
 • Stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na terenie Parku.
 • Zmniejszenie bezrobocia na terenie Miasta.

Oferta Parku Przemysłowego Lubaczów adresowana jest głównie do przedsiębiorstw MŚP (małych i średnich) zarówno z Polski jak i zagranicy. Za takim rozwiązaniem przemawia zarówno niewielki rozmiar parku, jego lokalizacja oraz analiza otoczenia społeczno-gospodarczego gminy, powiatu i regionu. Oferta koncentruje się w pierwszym okresie rozwoju na zapewnieniu potencjalnym inwestorom atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zlecenie Gminy Lubaczów („Badania oczekiwań inwestorów zewnętrznych i potencjału miasta Lubaczowa i Gminy Lubaczów”) takie tereny powinny reprezentować następujące cechy:

 • Działki o charakterze inwestycyjnym.
 • Uzbrojenie terenu.
 • Ujęte w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Przystępna cena.
 • O wielkości od 1 do 3 hektarów.
 • Położone w pobliżu terenów miejskich.
 • Dobrze skomunikowane.

Lista danych dotyczących terenu, wniosek o sprzedaż nieruchomości, karta informacyjna – Site check list, application for sale of plot >>>

Analiza lokalnego rynku pracy oraz otoczenia społeczno-gospodarcze (w tym bliskość granicy z Ukrainą oraz przejścia granicznego) wskazują na wybór specjalizacji branżowej Parku w obszarach handlu i logistyki oraz przetwórstwa przemysłowego. Taka specjalizacja będzie wystarczająca do osiągnięcia efektu klastra w Parku i jego otoczeniu, co jest zalecanym rozwiązaniem w literaturze przedmiotu i praktyce funkcjonowania klastrów w Polsce. Strategia parku przemysłowego jest stosowana przede wszystkim w regionach, w których przeważają tradycyjne sektory gospodarki, gdzie sektor wysokich technologii i badawczo-rozwojowy jest słabo rozwinięty. Jednocześnie tworzy to warunki przyciągnięcia do Parku Przemysłowego Lubaczów szerokiego grona inwestorów, co jest ważne w celu zbudowania masy krytycznej oraz uzyskania pozytywnych efektów finansowych (wzrost dochodów Gminy, utrzymanie osób zatrudnionych do obsługi Parku etc) i społecznych (wzrost zatrudnienia) działalności PPL.

Park nie ogranicza okresu pobytu lokatorów, oferując sprzedaż terenów inwestycyjnych inwestorom zainteresowanym funkcjonowaniem w ramach Parku.

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty