Kapitał ludzki

Jesteś tutaj: Start 9 O Gminie Miejskiej Lubaczów 9 Kapitał ludzki

Lubaczów w liczbach

Miasto Lubaczów zamieszkiwało 12 179 osób (GUS 2016) oraz 9 178 osób na terenie gminy Lubaczów co łącznie stanowi 38% ludności powiatu lubaczowskiego.

Lubaczów zajmuje obszar 26 km2 z gęstością zaludnienia 473 osoby/km2 (43 powiat, 119 województwo, 123 Polska). Wskaźnik urbanizacji powiatu wynosi 34,3%.

Lubaczów wraz z okolicznymi miastami należy do najbardziej  bezpiecznych miejsc w Polsce.  Sprawdź ranking najniebezpieczniejszych polskich miast >>>

Sprawdź dane statystyczne:

– Lubaczów GUS >>>    Polska w liczbach >>>
– Powiat Lubaczowski GUS >>> Polska w liczbach >>>
– Województwo Podkarpackie GUS >>> Polska w liczbach >>>
– Polska GUS >>> Polska w liczbach >>>

 

Ważniejsze dane o mieście na podst. danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Miasto Lubaczów Powiat Lubaczowski Województwo Podkarpackie Polska
wizualziacja mapy miasta, powiatu, województwa podkarpackiego oraz Polski
Liczba ludności 12 179 56 352 2 127 700 38 433 000
Ludność na km² 473 43 119 123
Współczynnik feminizacji
(Na każdych 100 mężczyzn przypada … kobiet)
110 101 104 107
Przyrost naturalny na 1000 ludności 0,08 -0,89 1,22 -0,02
Przeciętna stopa bezrobocia 8,4% * 8,4% * 8,7% * 5,8% *
Ludność w % ogółu ludności w wieku produkcyjnym 63,3% 63,3% 62,4% 61,2%
Przeciętne wynagrodzenie brutto
(% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce)
3 248,35 PLN
(75,70)
3 248,35 PLN
(75,70)
3 653,67 PLN
(85,20)
4 290,52 PLN

* Obwieszczenie prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. >>>

Niska średnich wynagrodzeń, wysoki wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, brak chęci wyjazdów zarobkowych to gwarant stałej kadry pracowniczej

Aktualne dane rynku pracy

W końcu miesiąca czerwca 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie zarejestrowanych było 1 996 bezrobotnych (w tym 1047 kobiety tj. 52,45% ogółu bezrobotnych).

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu pracy w końcu miesiąca czerwca 2018 roku, 267 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 13,4% ogółu bezrobotnych. W miesiącu czerwcu 2018 roku zarejestrowano 282 nowych bezrobotnych. Spośród noworejestrujących się większość tj. 90,78% – to osoby poprzednio pracujące (256 osób).

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 5 osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 2,7% noworejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły w załączniku >>>

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie
Zaktualizowano: 2018-08-27

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty