W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

  1. Wybrać szkolenie na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  2. Złożyć do PARR S.A. formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie
  3. Podpisać umowę o dotację z PARR S.A.
  4. Zapisać się na szkolenie i wziąć w nim udział
  5. Złożyć dokumenty rozliczeniowe do PARR S.A.

Doradcy PARR S.A. pomogą bezpłatnie wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

Formularze zgłoszeniowe w ramach XIV naboru do projektu można składać od 9 września 2020 r. do 22 września 2020 r.

Do rozdysponowania jest 380 000 PLN.

Więcej informacji na stronie: https://przemysl.pl/58754/dotacje-na-szkolenia-pracownikow-przedsiebiorstw-nabor-w-ramach-projektu-parr-sa-pt-fundusz-uslug-rozwojowych.html