IV Forum Inteligentnego Rozwoju odbyło się w Uniejowie w dniach od 28 do 29 listopada 2019 r. Miasto Lubaczów na tegorocznej imprezie reprezentowali Pan Janusz Waldemar Zubrzycki, Zastępca Burmistrza Miasta, a także Michał Żychowski – inspektor ds. obsługi inwestora.

Wydarzenie to poświęcone jest w głównej mierze innowacjom, inwestycjom, inteligentnemu rozwojowi i nowym technologiom. To międzynarodowa debata z udziałem kilkuset innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki, samorządu, otoczenia biznesu, a także przedstawicieli władz państwowych.

Poza możliwością dystrybucji materiałów promocyjnych z miasta i regionu, organizator przewidział też czas na prezentację multimedialną. „Dzięki temu uzyskaliśmy możliwość dotarcia z naszą ofertą do szerszego grona odbiorców”– komentuje Michał Żychowski.

Co roku na Forum wręczane są nagrody.

Nagrody wręczane były w czwartkowy wieczór podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Nominację dla Miasta osobiście odebrał Pan Janusz Waldemar Zubrzycki, Zastępca Burmistrza Miasta. Lubaczów został nagrodzony w kategorii „Samorząd Przyjazny Mieszkańcowi i Inwestorowi”.

Głównym organizatorem i inicjatorem Forum było Centrum Inteligentnego Rozwoju, współorganizatorami: Miasto i Gmina Uniejów oraz Grupa Eurokreator T&C. Patronami honorowymi tegorocznego wydarzenia byli między innymi: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także Urząd Patentow.