Aktualności

Jesteś tutaj: Home 9 Aktualności 9 Zalew w Lubaczowie – już za kilka lat

Zalew w Lubaczowie – już za kilka lat

utworzone przez | 17 wrz, 2018 | Aktualności, Dzieje się w Lubaczowie, Oferta inwestycyjna

Od 2016 roku trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji pn.: „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwie w Lubaczowie”.

Projektowany zbiornik będzie miał powierzchnię 20 ha, natomiast jego średnie wymiary to ok 700 m długości i 400 m szerokości. Wokół zbiornika przewidziano drogę serwisową o długości ok. 2 km, która również pełnić będzie funkcję ścieżki rowerowej. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to trzeci kwartał 2019. Inwestycja zostanie przeprowadzona w cyklu kilkuletnim. W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego, okres ten może ulec skróceniu.

W 2016 roku władze miasta zleciły wykonanie badań geotechnicznych gruntu oraz inwentaryzację geodezyjną terenu. Następnie zlecono opracowanie koncepcji projektu architektonicznego zbiornika przeciwpowodziowego. W 2017 roku dla inwestycji opracowano Program funkcjonalno-użytkowy oraz Studium wykonalności projektu. Następnie przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą oraz zlecono opracowanie projektu budowlanego. We wrześniu 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na wniosek Burmistrza rozpoczął procedurę oceny oddziaływania na środowisko. Następnie przygotowano raport oddziaływania na środowisko, a w czerwcu tego roku, rozpoczęto etap uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” ws. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planuje się zakończenie procedury „środowiskowej” do końca 2018 roku oraz „wodnej” na pierwszy kwartał 2019 roku, zaś na drugi kwartał 2019 roku uzyskanie pozwolenia na budowę.

Grafika – projekt zagospodarowania terenu budowy zbiornika przeciwpowodziowego >>>

Zbiornik posiada retencję powodziową, jednak w kolejnym etapie planuje się rozszerzenie jego funkcji o część rekreacyjną. Przygotowano wstępną koncepcję strefy rekreacyjno-sportowej oraz wstępny podział działek dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wygospodarowano 53 działki z przeznaczeniem na usługi i turystykę o średniej powierzchni 10-11 ar (typowe wymiary: 35mx30m), a także 2 działki z przeznaczeniem na MOSiR i Centrum Kultury. Przewidywana długość dróg w obszarze zabudowy liczy 1,8 km, przy których zaplanowano strefę parkowania dla 1112 stanowisk postojowych. Wstępnie założono, że odpłatność w strefie parkowania będzie obowiązywała w miesiącach wakacyjnych, w jednorazowej cenie 5 zł za dobę, co przy minimalnym wskaźniku wykorzystania na poziomie 30%, wygeneruje przychód w wysokości ok. 100 tys. zł, który zostanie przeznaczony na wynagrodzenia dla ratowników w okresie letnim.

Grafika – koncepcja terenu rekreacji i sportu MOSiR >>>

Poniżej prezentujemy mapę z projektowanym zbiornikiem wraz z koncepcją strefy rekreacyjno-sportowej oraz wstępny podział działek dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także przebieg dwóch kluczowych dróg zaplanowanych w strategii miasta, służące skomunikowaniu zbiornika.

Grafika – koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego, działki usługowo-rekreacyjne przy zbiorniku >>>

1) Priorytet II. zadanie 2. Udostępnienie terenów usługowo-handlowych oraz turystyczno-rekreacyjnych w Lubaczowie – Etap I, poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Sadowej, ul. Zbożowej i ul. Nowej wraz z budową mostu na rzece Sołotwie, łączące drogę wojewódzką 867 ul. płk Dąbka z drogą powiatową 1684 ul. Nową w Lubaczowie (realizacja w latach 2020-2025).

2) Priorytet II. zadanie 7. Udostępnienie terenów usługowo-handlowych oraz turystyczno-rekreacyjnych w Lubaczowie – Etap III, poprzez budowę drogi gminnej na dz. nr ewid. gruntów 378, 500 łączącej drogę powiatową 1664R Lubaczów – Futory z ul. Sadową wraz z nowym przejazdem kolejowo-drogowym z rogatkami (dojazd do zbiornika przy rz. Sołotwie) (realizacja w latach 2027-2029)

Grafika – zbiornik na tle planowanych dróg >>>

Lokalizacja planowanej inwestycji

napis pływalnia miejska budowa

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty