Aktualności

Jesteś tutaj: Home 9 Aktualności 9 Rozpoczęła się budowa obwodnicy miasta Lubaczowa

Rozpoczęła się budowa obwodnicy miasta Lubaczowa

utworzone przez | 15 sie, 2018 | Aktualności, Dzieje się w Lubaczowie

Do końca października br. mają zakończyć się prace przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa oraz budowa obwodnic m. Oleszyc i m. Cieszanowa. Planowany termin zakończenia robót budowlanych ustalono na dzień 31 października 2018 r.

17 września 2018 r. oficjalnie rozpoczęły się prace budowlane przy obwodnicy miasta Lubaczowa, która da miastu drugi most na rzece Lubaczówce i zwiększy tym samym bezpieczeństwo mieszkańców po obu stronach rzeki, zapewniając alternatywny dojazd służbom ratunkowym.  Obwodnica umożliwi jedncześnie wykorzystanie nowych terenów pod budownictwo, przemysł i handel. Zmniejszy też ruch samochodów w centrum miasta, poruszających się do i z przejścia granicznego Budomierz-Hruszew.

Obwodnica Lubaczowa rozpocznie się rondem na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 867 z drogą powiatową nr 1674R i ul. Sportową, dalej poprowadzona będzie w kierunku rzeki Lubaczówki, następnie przez tereny osiedla Mazury i dalej w kierunku drogi powiatowej nr 1679R, aż do drogi wojewódzkiej nr 866. Koniec obwodnicy znajdował się będzie na rondzie – skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 866 z drogą powiatową nr 1680R.

Uruchomienie obwodnicy zmieni przebieg przez Lubaczów drogi 866 Dachnów-Lubaczów-granica państwa. Będzie ona przebiegać ulicami Mickiewicza, Baziaka, Unii Lubelskiej (tak, jak dotychczas), następnie ul. Wyszyńskiego w kierunku stadionu, ul. Sportową i dalej obwodnicą, na skrzyżowaniu w Lisich Jamach skręci w kierunku Budomierza (dotychczasowym szlakiem). Z drogi wojewódzkiej nr 866 zostaną wyłączone odcinki: ul. Wyszyńskiego (od Unii Lubelskiej do świateł), ulice: 3 Maja, Sobieskiego i Niemirowska.

Tytuł projektu:

Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa.

Informacje ogólne:

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.,
całkowita wartość Projektu: 34 079 635,85 zł,
wartość dofinansowania z EFRR: 28 967 690,42 zł,
wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 3 286 670,00 zł,
data podpisania umowy z Wykonawcą: 10 sierpnia 2016 r.,
planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30 sierpnia 2019 r.

Ogólna charakterystyka projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy miejscowości Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 o następujących parametrach:

 • długość budowanej drogi: 3,4 km,
 • klasa drogi: G,
 • nośność konstrukcji nawierzchni: 115 kN/oś,
 • droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej,
 • szerokość drogi: 9,5 m (jezdnia: 2×3,5m, pobocze bitumiczne: 2×0,5m, pobocze gruntowe: 2×0,75m).

Zakres rzeczowy projektu:

 • budowa czterech skrzyżowań typu małe rondo oraz jednego skrzyżowania zwykłego,
 • budowa czteroprzęsłowego mostu nad rzeką Lubaczówka z funkcją przejścia dla zwierząt (klasa A, nośność 50 ton),
 • budowa przepustów o nośn. 50 ton, w tym 5 przepustów w terenie zalewowym rzeki Lubaczówki,
 • budowa chodników dla pieszych oraz przebudowa istniejących chodników wzdłuż dróg dochodzących do projektowanych skrzyżowań,
 • budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,przebudowa zatok autobusowych,
 • przebudowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na początku i na końcu inwestycji,
 • budowa odwodnienia drogi,
 • przebudowa i zabezpieczenia infrastruktury towarzyszącej,
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z budowaną obwodnicą.

Cele projektu:

Podstawowym celem jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym. Realizacja projektu poprawi układ komunikacyjny regionu i wyprowadzi ruch z centrum miejscowości Lubaczów. Zadanie to wpłynie na poprawę spójności sieci drogowej i zniweluje efekt jej fragmentaryzacji.

Park Przemysłowy Lubaczów (PPL) >>>
24 ha greenfield 16 PLN/m²
Zwolnienia z podatku dochodowego Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty