II Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest 8-9 czerwca 2017 roku to ważnie w życiu gospodarczym wydarzenie organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą wraz z Urzędem Miasta Lublin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Konferencja poświęcona Lubelszczyźnie promowała własną ofertę dla kontrahentów i inwestorów z sąsiednich krajów. W rozmowach kuluarowych nie zabrakło oferty Parku Przemysłowego Lubaczów za sprawą przedstawiciela Urzędu Pawła Głaza.

Na międzynarodowej konferencji obecni byli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, świata biznesu, mediów i kultury z krajów reprezentujących region Europy Środkowo-Wschodniej z Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Azerbejdżanu; między innymi: Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy Vasyl Polujko, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Dr. Marzenna Guz-Vetter oraz reprezentujący Ministerstwa Rozwoju RP Radca Ministra Krzysztof Siwek, a także Konsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski.

Konferencję zainaugurowali Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.

Pierwszy dzień wydarzenia – 8 czerwca 2017 r. – to konferencja złożona z dwóch segmentów tematycznych skierowanych do uczestników polskich i zagranicznych. Ci pierwsi mieli okazję poznać szanse oraz możliwości współpracy handlowej, eksportowej czy inwestycyjnej lokując swój biznes za naszą wschodnią granicą. Drudzy mogli zaznajomić się z atrakcyjną ofertą Polski skierowaną do kontrahentów i inwestorów ze wschodu.

Drugi dzień wydarzenia – 9 czerwca 2017 r. – to sesja wyjazdowa, przybliżająca osiągnięcia gospodarcze Lublina i Lubelszczyzny, za sprawą wizyty w podstrefie Lublin SSE Euro-Park Mielec, gdzie zainteresowani mogli zapoznać się z dorobkiem firm „Bio-Maxima”, „Aliplast”.

Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest to wydarzenie gospodarcze, którego celem pozostaje budowanie dialogu, wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie bezpośrednich kontaktów środowiska gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej.