Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, iż w dalszym ciągu dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Pożyczki na start”, Działanie 6.2 Po KL. Obecnie projekt jest w okresie monitorowania i nadal udzielane są pożyczki na preferencyjnych zasadach.

Pożyczki skierowane są do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 18 rok życia. Z pożyczki mogą skorzystać również osoby pracujące.

Maksymalna wysokość pożyczki: 50 000 PLN.

Preferencyjne oprocentowanie: 2% w stosunku rocznym.

Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy.

Więcej informacji na stronie projektu: >>>