Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na dyżury Doradców ds. Bazy Usług Rozwojowych w  ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Dyżury prowadzone są w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.

Więcej informacji >>