Głównym celem Platformy jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw, które po opuszczeniu Platformy będą mogły otrzymać dotację w wysokości do 800 tys. PLN.

W ramach Projektu planuje się utworzyć i objąć wsparciem 200 przedsiębiorstw, którym zostanie zapewnione indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem innowacyjnego pomysłu biznesowego, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego.

Osoba fizyczna (lub zespół), która zgłosi się do Platformy Startowej START IN PODKARPACKIE z pomysłem na produkt/usługę będzie objęta indywidualnym programem usług i działań (inkubacją) w celu przygotowania innowacyjnego produktu bądź usługi w formie MVP (minimalnej wersji produktu). Platforma Startowa oferuje pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

  • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
  • opiekę menadżera inkubacji,
  • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
  • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
  • mentoring,
  • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
  • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji,
  • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Więcej informacji >>