Polski Fundusz Rozwoju SA to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Jej celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia.

Polski Fundusz Rozwoju SA prowadzi programy sprzyjające zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Priorytety Grupy PFR to inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Podstawowymi obszarami działalności Grupy PFR są bankowość, ubezpieczenia, inwestycje, doradztwo i promocja, wsparcie przedsiębiorczości oraz eksportu.

Grupa PFR kontynuuje tradycje utworzonego w 1924 Banku Gospodarstwa Krajowego. Integruje ona działalność BGK, a także Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej o ofercie PFR >>

Bank Gospodarstwa Krajowego >>

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA >>

Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA >>

Agencja Rozwoju Przemysłu SA >>

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości >>