Podczas spotkania prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Pana Jacka Piechoty z Prezydentem Asocjacji Industrialnych Parków Ukrainy, deputowanym do Rady Najwyższej Ukrainy, Panem Mykhaylo Khmilem poruszono również kwestię konferencji „Park Przemysłowy Lubaczów – Brama na Wschód”, jako dobrego przykładu na wymianę doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy parkami polskimi i ukraińskimi.