W dniach 4–5 września 2017 przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Lubaczowie uczestniczyli w II Forum Gospodarczym Polonii Świata, którego gospodarzem było miasto Tarnów.

Forum Gospodarcze Polonii Świata stało się miejscem spotkań przedstawicieli polonijnych przedsiębiorców, izb gospodarczych, handlowych, związków i stowarzyszeń działających oraz zarejestrowanych na stałe poza granicami Kraju, z polskim biznesem, organizacjami, instytucjami, administracją rządową oraz samorządową. W Tanowie debatowano o miejscu Polonii w polskiej gospodarce i jej roli w kształtowaniu współczesnego biznesu. Wspólnie szukano odpowiedzi na pytania; co zrobić, by ułatwiać polonijnym przedsiębiorcom inwestowanie w Polsce, zaś polskim podbijanie zagranicznych rynków. Wszystko z udziałem polonijnych organizacji biznesowych z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej i Południowej oraz krajów byłego bloku WNP.

Liczne spotkania, B2B, panele dyskusyjne oraz imprezy integracyjne sprzyjały w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów. W trakcie Forum rozmawiano o współpracy polonijnych izb handlowych z różnych krajów i powołaniu Unii Gospodarczej Polonii Świata, której zadaniem ma być m.in. integracja polskich przedsiębiorców z partnerami zagranicznymi oraz skuteczne działanie na rzecz internacjonalizacji polskich firm.

Dzięki tarnowskim spotkaniom wielu Polonijnych oraz polskich przedsiębiorców, pozyskało partnerów oraz rozpoczęło współpracę, wymianę handlową i dostęp do nowych, atrakcyjnych rynków zbytu.

Uczestnicy Forum, wśród nich wiele autorytetów z zainteresowaniem i uwagą wsłuchiwali się propozycjom, sugestiom oraz uwagom środowiska biznesowego Polonii, które doskonale zna reguły, obyczaje i dobre praktyki jakie należy stosować i wykorzystywać na rynkach zewnętrznych. Spotkanie stało się strefą przedsiębiorczości, dialogu, debat oraz internacjonalizacji i integracji środowiska biznesu polonijnych organizacji biznesowych z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej i Południowej oraz krajów byłego bloku WNP.

Liczne spotkania, B2B, panele dyskusyjne oraz imprezy integracyjne sprzyjały w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów.

Podczas Forum zaprezentowano ofertę inwestycyjną miasta Lubaczów wraz z preferencyjnymi warunkami pomocy publicznej obowiązującej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz oferowaną przez gminę miejską. Możliwość współpracy pracodawców ze szkolnictwem zawodowym oraz kooperacji z miejskimi zakładami produkcyjnymi wzbudziło spore zainteresowanie wśród uczestników. Było to cenne spotkanie Lubaczowa z Polonią Gospodarczą Świata na tarnowskiej ziemi.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Lubaczowie na II Forum Gospodarczym Polonii Świata w Tarnowie:

  • Janusz Waldemar Zubrzycki – Zastępca Burmistrza Miasta,
  • Paweł Głaz – samodzielne stanowisko ds. obsługi inwestorów.

Park Przemysłowy Lubaczów – opis działek

Fot. www.tarnow.pl