Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi obecnie kilka naborów wniosków w ramach konkursów dla przedsiębiorców. Można ubiegać się o dofinansowanie na internacjonalizację MŚP, promocję, proinnowacyjne usługi, prace badawczo – rozwojowe, pomoc doradczą w dostępie do rynku kapitałowego, wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych.

Zestawienie aktualnych konkursów PARP opublikował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: RPO WP 2014-2020 (kliknij i dowiedz się więcej >>>)