grafika-informacja

Litera"i" z fragmentem panoramy Lubaczowa