Promocja Parku Przemysłowego Lubaczów na SBM w Warszawie