Zakończyła się III Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest w Lublinie, organizowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublina. Wydarzenie było okazją do spotkań przedstawicieli międzynarodowego biznesu, finansów i inwestycji oraz reprezentantów władz centralnych i samorządowych z Polski, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Ukrainy, Uzbekistanu oraz innych państw Partnerstwa Wschodniego.

Lub-Invest o także możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów i spotkań B2B, które przeprowadził przedstawiciel naszego Urzędu. Paweł Głaz miał okazję odbycia wielu ciekawych spotkań, prezentując ofertę inwestycyjną miasta Lubaczowa i Parku Przemysłowego Lubaczów. Uczestniczył m.in. w spotkaniach B2B z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej w Równym oraz Zaporoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W konferencji udział wzięli radcy handlowi z 14 krajów: Białorusi, Chin, Cypru, Demokratycznej Republiki Kongo, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Panamy, Rosji, Senegalu, Słowacji, Włoch i Urugwaju. Z ramienia organizatorów obecni byli Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk. Podczas otwarcia głos zabrali goście specjalni: Ambasador Kazachstanu w RP Margułan Baimukchan, Radca-Minister Ambasady Ukrainy w RP Volodymyr Bachynsky oraz Honorowy Konsul RP w Las Vegas John Petkus.

Uczestnicy PUIG Lub-Inwest odwiedzili firmy, znajdujące się na terenie Podstrefy Lublin, takie jak: ABM Greiffenberger Polska oraz Aliplast oraz zapoznali się wdrożonymi w nich standardami oraz procesem produkcji.