Rusza projekt, który ma być nietypowym wsparciem dla podkarpackiego biznesu. To Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB). Dzięki niej małe firmy będą mogły kupować umieszczone na platformie specjalistyczne usługi prorozwojowe. Przedsięwzięcie zainicjowano konferencją w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB) jest efektem Inicjatywy Catching-up Regions realizowanej wspólnie z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju, Bankiem Światowym i Województwem Podkarpackim. Głównym celem projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych.

(źródło: podkarpackie.pl)