III Międzynarodowej Konferencji Gospodarczo-Naukowej w Warszawie