Forum Gospodarcze Polonii Świata to obecnie jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych Polonii, szczególnie w zakresie współpracy gospodarczej, kooperacji i promocji polskich i polonijnych przedsięwzięć gospodarczych, inwestycyjnych, turystycznych, naukowych i kulturalnych.

Na te dwa dni w roku tarnowski teatr staje się miejscem spotkań przedstawicieli polonijnych przedsiębiorców, izb gospodarczych, handlowych, związków i stowarzyszeń działających oraz zarejestrowanych na stałe poza granicami Kraju, z polskim biznesem, organizacjami, instytucjami, administracją rządową oraz samorządową.

Na Forum zjechali się przedstawiciele samorządów z całej Polski, Polonusi z 30 krajów, reprezentacje ponad 40 międzynarodowych organizacji oraz firmy, które działają w branży turystycznej czy gastronomicznej.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był szeroko pojęty przemysł czasu wolnego. W trakcie dyskusji rozmawiano o szansach, jakie dla rozwojów poszczególnych regionów daje atrakcyjna oferta turystyczna. Wśród poruszanych tematów pojawiała się kwestia skutecznego promowania produktów regionalnych, walorów turystycznych poszczególnych miast czy oferty związanej z kwestiami zdrowia.

Dzięki tarnowskim spotkaniom wielu polonijnych oraz polskich, w tym lokalnych przedsiębiorców, otrzymało możliwość wejścia na rynek globalny.  Jest to niebywała szansa na rozpoczęcie współpracy, wymiany handlowej i dostęp do nowych, atrakcyjnych rynków zbytu. Liczne spotkania B2B, panele dyskusyjne oraz imprezy integracyjne sprzyjały w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów. Według uczestników IV Forum Gospodarczego Polonii Świata, Polska jest coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie miejscem, a turystyka to biznes i gospodarka, w którą można wpisać każda gałąź przemysłu.

Podczas Forum zaprezentowano ofertę turystyczną i uzdrowiskową naszego Regionu poprzez dystrybucję lokalnych produktów i materiałów promocyjnych lokacji mających potencjał. Zaprezentowano też materiał wideo „Lubaczów weź drugi oddech” . Nie zabrakło miejsca na informację o terenach inwestycyjnych miasta, w tym omówienia możliwości współpracy potencjalnych pracodawców ze szkolnictwem zawodowym oraz kooperacji z miejskimi zakładami. Było to cenne spotkanie Lubaczowa z Polonią Gospodarczą Świata na tarnowskiej ziemi.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego na II Forum Gospodarczym Polonii Świata w Tarnowie:

  • Janusz Waldemar Zubrzycki – Zastępca Burmistrza Miasta,
  • Michał Żychowski – inspektor ds. obsługi inwestorów.