Dobiega końca realizacja projektu „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczowa i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i miasta Nowy Rozdół na Ukrainie”. Zwieńczeniem działań była konferencja pt. „Nowe perspektywy i formy współpracy w ramach przygranicznej polsko-ukraińskiej sieci parków przemysłowych”, która odbyła się we wtorek, 15 grudnia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy.

Gmina Miejska Lubaczów jest liderem projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczowa i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i miasta Nowy Rozdół na Ukrainie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. W ramach inicjatywy zostały przygotowane i w pełni uzbrojone tereny przeznaczone dla działalności wytwórczo-przemysłowej.

Zwieńczeniem projektu była konferencja, podczas której prelekcje na temat relacji gospodarczych Polski i Ukrainy, potencjału gospodarczego gminy i miasta Lubaczów, funkcjonowania stref przemysłowych i parków technologicznych, programów transgranicznych na lata 2014-2020 i możliwości finansowania przedsięwzięć gospodarczych z RPO wygłosili Jacek Piechota – Prezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Olena Bey – z Instytutu Rozwoju Regionalnego we Lwowie, Andrzej Kania – z Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, Marek Reiner – kierownik oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Krzysztof Ślęzak – Dyrektor oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, SSE Europark w Mielcu, Michał Rzucidło – przedstawiciel Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego AEROPOLIS, Ernest Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz oraz Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych.

Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja panelowa dotycząca perspektyw rozwoju gospodarczego gminy i miasta Lubaczów oraz Nowego Rozdiłu i Rejonu Jaworowskiego. Następnie została podpisana deklaracja o utworzeniu sieci parków przemysłowych na pograniczu polsko-ukraińskim.