W dniach 8 - 11 grudnia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zorganizował objazd studyjny dla dziennikarzy regionalnych, mający na celu promocję wybranych projektów realizowanych w naszym województwie. Wśród inicjatyw znalazły się dwie, które wykonywane są w Lubaczowie. W środę, 9 grudnia Urząd Miejski w Lubaczowie gościł grupę dziennikarzy, którym przedstawiono dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na terenie miasta: „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdił”, „Lubaczów-Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa”. Goście – przedstawiciele m.in. Radia Eska, Nowin 24, Radia Rzeszów, Radia Leiwa, Gazety Codziennej Nowiny, Kresowiaka Galicyjskiego, Mojego Rzeszowa, Gospodarki Podkarpackiej, czasopisma Skarby Podkarpackie oraz Karpackiego Przeglądu Gospodarczego – zaproszeni zostali do Sali Obrad, gdzie przedstawione zostały prezentacje multimedialne przybliżające działania inwestycyjne prowadzone w Lubaczowie. Pokrótce przypomniano przebudowę Rynku oraz utworzenie Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej. Następnie przedstawiono zadania, które prowadzone były przy ul. Technicznej. Strefę uzbrojono we wszystkie media, wykonano infrastrukturę drogową, wod-kan. i elektryczną. Wszystkie prace miały na celu budowę nowego odcinka drogi, który powiększył miejską sieć ulic i zapewnił dojazd do terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego. Teraz uzbrojona lokalizacja umożliwia otwarcie działalności gospodarczych stwarzających nowe miejsca pracy. Zachętą dla inwestorów powinny być także konkretne zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców. Po krótkim zapoznaniu się z projektami i przekazaniu folderów promujących, dziennikarze udali się na wizytę studyjną na tereny inwestycyjne przy ul. Technicznej, gdzie mogli zobaczyć, jak przygotowano obszar przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, usługową, handlową oraz przemysłową.