Gmina Miejska Lubaczów oferuje do sprzedaży  działkę niezabudowaną, położoną przy ul. Handlowej, w centrum miasta. Brak aktualnego planu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Lubaczowa nieruchomość położona jest w kompleksie terenów usług komercyjnych. Ponadto działka objęta została decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwa: Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną na działkach nr ewidencyjny: 3575/66, 3575/65, 3575/63, 3575/55, 3575/64, 3575/53, 5375/61 położonych przy ul. Handlowej i ul. Słonecznej w Lubaczowie.

Opis działki:

Działka 0,62 ha >>